JOANNA ZABIELSKA

what do we have in common ? 


Sama krytyka nie wystarcza,
sztuka powinna też coś proponować.


Criticism alone is not enough, art should also propose something.

Krzysztof Wodiczko
© joanna zabielska 2020, all rights reserved